LIFO: Liv i Fokus

Præsentation af undervisereOBS: Aftale om konkrete ydelser og honorering heraf indgås individuelt med den pågældende ressourceperson fra nedenstående liste.Jens Bækdal
CV: Psykiatriplejer og Psykoterapeut. Har over 3 års erfaring i såvel hospitals-, behandlings- og socialpsykiatrien. Arbejder med livshistoriefortælling i individuelle og gruppeforløb, samt undervisning i livshistoriefortællinger. P.t. ansat i opgangsbofællesskabet ”Søndervangen” CBHsyd i Århus. Medlem afLifo-netværket siden 2006. Medforfatter til bogen: ”Livshistoriefortællinger-nøglen til livet.”
Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med voksne mennesker med sindslidelser
Tilbyder/kan rekvireres til: Sparring, undervisning og uddannelse.
Kontakt: eller mobil 50597733


Jónas Gústafsson
CV: Psykolog og specialist i psykoterapi og supervision. Har bl.a. arbejdet i distriktspsykiatrien og behandlingspsykiatrien 1984-1994, heraf seks år som chefpsykolog. Har været privatpraktiserende psykolog siden 1994. Redaktør og medforfatter til bogen: ”Livshistoriefortællinger-nøglen til livet.” Har mange års erfaring som både supervisor og underviser i bl.a. socialpsykiatrien. Erfaring med undervisning og implementering af personalegruppers brug af livshistoriefortællinger som metode. Har egen psykologklinik i Hareskoven, nord for København.
Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med voksne mennesker med sindslidelse
Tilbyder/kan rekvireres til: Undervisning, sparring
Kontakt: eller mobil 23287444


Hanne Lylloff
CV: Ergoterapeut og B.A. i Sundhedsvidenskab. Netværk og relationsarbejde (Åben dialog) fra Tromsø Universitet. Har omfattende erfaring indenfor det psykiatriske område –hospitalpsykiatri, distriktpsykiatri og psykosocial rehabilitering - samt undervisning og supervision. Medlem af Lifo-netværk siden dets start i år 2000. Har i mange år arbejdet med livshistoriefortællinger, både individuelt og i grupper. Har særligt haft fokus på kost- og motionsvaner og forandring af disse. Arbejder i Psykiatrisk Rehabiliteringsteam i Odense Kommune. Medforfatter til bogen: ”Livshistoriefortællinger-nøglen til livet”
Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med voksne mennesker med sindslidelse
Tilbyder/kan rekvireres til: Undervisning, sparring
Kontakt: og mobil 29649949/22786199


Preben Meilvang
CV: Pædagog og medarbejder med brugerbaggrund. Er selvstændig underviser og konsulent, specialist i RECOVERY begreberne. Har selv gennemgået RECOVERY proces væk fra psykisk sygdom og misbrug. Tidligere 20 år i international shipping. Misbrugskonsulent 1990-1995. Deltaget i Lifo-netværk siden i 2010. Har omfattende erfaringer i undervisning af livshistoriefortællinger. Bor i Frederikssund. Medforfatter til bogen: ”Livshistoriefortællinger-nøglen til livet.”
Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med voksne mennesker med sindslidelse
Tilbyder/kan rekvireres til: Undervisning, sparring. Har en del dage til rådighed.
Kontakt: eller mobil 25321997


Inge Juul
CV: Ergoterapeut. Har bl.a. været ansat på Socialpsykiatrisk Center Katrinebjerg i Århus. I en årrække leder af Rejsecafeén samme sted. Har igennem 8 år arbejdet som selvstændig konsulent, supervisor og underviser. Superviserer bl.a. i socialpsykiatrien. Har arbejdet med livshistoriefortællinger i sin ansættelse i socialpsykiatrien samt i eget konsulentfirma. Arbejder med livshistoriefortællinger i et projekt med ældre borgere i Århus, men har også arbejdet med andre aldersgrupper.
Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med voksne mennesker med sindslidelse og ældre borgere
Tilbyder/kan rekvireres til: Undervisning, sparring. Har en del dage til rådighed.
Kontakt: , www.nyprocess.dk eller mobil: 22269877


Charlotte Juul Petersen
CV: Psykolog. Ansat ved distriktspsykiatrien i Vordingborg. Har arbejdet med at planlægge og implementere livshistoriefortællinger på sin tidligere arbejdsplads, Autismecenter Storstrøm. Har gennemført forløb med livshistoriefortællinger i en gruppe på nuværende arbejdsplads. Har været medlem af Lifo-netværk i nogle år. Medforfatter til bogen: ”Livshistoriefortællinger-nøglen livet.”
Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med voksne mennesker med sindslidelse
Tilbyder/kan rekvireres til: Undervisning, sparring
Kontakt: eller mobil 29464757


Ole Thisgaard
CV: Socialrådgiver og udviklingskonsulent. Har haft Konsulentfirmaet Ole Thisgaard (http://www.thisgaard.dk) siden 1996. Har i 35 år arbejdet med udsatte borgere og misbrug, både som behandler og som udviklingskonsulent. Har gennemført projekt med livshistoriefortællinger og misbrug. Medforfatter til bogen: ”Livshistoriefortællinger-nøglen til livet.”
Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med unge og voksne med misbrug
Tilbyder/kan rekvireres til: Sparring og konsulentopgaver
Kontakt: , www.thisgaard.dk eller mobil 75531206/23346043