LIFO: Liv i Fokus

Baggrund


"Lifo" står for Liv i Fokus. Lifo-netværket er et tværfagligt kollegialt netværk, der på frivillig basis beskæftiger sig med livshistoriefortællinger som en socialpædagogisk metode i forhold til at arbejde med social rehabilitering og som hjælp til brugerne i forbindelse med deres recoveryprocesser.

Resultatet af det samarbejde har bl.a. været bogen ”Livshistorien – en vej til det menneskelige. Metodeudvikling” (Red: Jónas Gústafsson og Knud Ramian). Bogen udkom i 2003, på forlaget Systime/Academic (333 sider). Den bog består både af teori og erfaringsbaseret viden igennem praksisforskning på de seks arbejdspladser som deltagerne i projektet arbejdede på.

I forbindelse med arbejdet med ovennævnte bog, besluttede netværket at fortsætte som et fagligt netværk og p.t. er der 10-15 fagpersoner, inklusive borgere med brugererfaring.

Lifo-netværket er et kollegialt netværk og mødes internt til gensidig sparring og inspiration. Desuden har netværket igennem årene holdt flere både regionalt og landsdækkende seminarer omkring livhistoriefortællinger, med oplægholdere både fra netværket og udefra, bl.a. Marianne Horsdal, der har skrevet flere bøger om livshistoriefortællinger.

Lifo-netværket er en del af et udviklingsarbejde der har stået på siden først i 90’erne. Formålet har været at udvikle praksisbaserede medtoder til anvendelse indenfor socialpsykiatrien og andre områder som samarbejder med mennesker med sindslidelser.

Psykologerne Knud Ramian og Jonas Gustafsson har været initiativtagere for netværket.

Fokus har bl.a. været menneskers hverdagsliv, deres værdier, drømme og deres livshistorie. Den første bog der udkom i forbindelse med dette udviklingsarbejde var bogen ”Liv i fokus. Det sindslidende menneske i hverdagen” (Red: Knud Ramian og Jonas Gústafsson, Systime, 1998)

Medlemmer af Lifo-netværket


Jens Bækdal


Psykiatriplejer og Psykoterapeut. Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og Gestlatterapeutisk Forum. Har været med i Lifo-netværket siden 2006. Har arbjedet i over 35 år i såvel hospital- , behandlings- og socialpsykiatrien. Arbejder med livshistoriefortælling i individuelle- og gruppeforløb, samt undervisning i livshistoriefortællinger.Jonas Gustafsson


Cand.psych. Specialist i supervision og psykoterapi. Bl.a. 10 år i distriktpsykiatrien i Herning heraf 6 år som chefpsykolog. Privatpraktiserende psykolog siden 1994 (www.jogust.dk). Har ca. 20 års erfaring med at supervisere socialpsykiatrisk personale på landsplan. Har siden 1992 deltaget i metodeudviklingsarbejde i socialpsykiatrien sammen med psykolog Knud Ramian, samt medarbejdere i socialpsykiatrien. Medforfatter og redaktør/medredaktør af i alt fire fagbøger.Hanne Lylloff


Ergoterapeut og B.A. i Sundhedsvidenskab. Netværk- og relationsarbejde fra Tromsø Universitet. Ansat i Psykiatrisk Rehabiliteringsteam i Odense Kommune. Har omfattende psykiatrisk erfaring indenfor det psykiatriske område samt undervisning og supervision. Er mangeårigt medlem af Lifo-netværk og har i mange år arbejdet med livhistoriefortællinger, både individuelt og i grupper. Har bidraget til bogen ”Livshistorien - en vej til det menneskelige”Preben Meilvang


Pædagog og medarbejder med brugerbaggrund. Er selvstændig underviser og konsulent, specialist i RECOVERY begreberne. Har selv gennemgået en RECOVERY proces væk fra psykisk sygdom og alkoholmisbrug. Tidligere 20 år i international shipping bl.a. i Hong Kong, Filippinerne, Grækenland og USA.. Misbrugskonsulent 1990-1995. Deltaget i Lifo-netværk siden 2010Charlotte Juul Petersen


Autoriseret psykolog i Distriktpsykiatrien i Vordingsborg. Tidligere ansat på Autismecenter Storstrøm. Deltog der i at udvikle en metode til at indsamle livshistorie blandt Autismecentrets beboere og brugere. Tilknyttet Lifo-netværk siden i 2011.Simon L. Finne


Arbejder til dagligt som Peer medarbejder i Rudersdal kommune, hvor han praktiserer forløb med livshistoriske fortællinger, er gruppeleder, bostøttemedarbejder og skriver en bog over Rudersdals fokus på "De 5 veje til et godt liv", der baserer sig på hans levede erfaringer.

Simon har skrevet speciale i, og udarbejdet en metode til, hvordan man kan bruge "materialisering" (skabelse af kultur; musik, film, tekst) til at bearbejde psykisk lidelse/såarbarhed. Simon er ved at færdiggøre en lærerbog med udgangspunkt i "materialisering". Han er uddannet i fagene Performance Design og Uddannelsesstudier (og er Cand. Comm.). Har brugererfaringer.Louise Dahl Wulff


Psykolog. Har bl.a. arbejdet 3 år som neuropsykolog i Viborg og er p.t. ansat nogle timer på bostedet Skovvænget i Ballerup, hvor hun underviser i Selvstigma og personlig historie", det er et bearbejdet materiale fra kampagnen EN AF OS.

Hun er også ambassadør for EN AF OS , og er tilknyttet EN AF OS på Har brugererfaringer.Per Hedeman


Psykolog siden 2006. Har arbejdet på detsocialpsykiatriske bosted Skovvænget i Ballerup siden, og i studietiden arbejdet flere steder bl.a. børne- og ungdomspsyk. på Bisbebjerg. Han underviser sammen med Louise i Selvstigma og Personlig historie (NEC), og arbejder iøvrigt med mange ting i hverdagen på Skovvænget.Jan Kjærgård


B.A. i psykologi i 1989. Har været ansat i og har erfaring med både hospital- og socialpsykatri i mere end 40 år. Har arbejdet som plejer, støtte- kontaktperson, som koordinator og p.t. som mentor i socialpsykiatrien i Faxe kommune. I nuværende funktion tilbyder han individuelle- og gruppeforløb i livshistoriefortælling.Maria Adele Bonde


"Jeg er uddannet pædagog. Har arbejdet i børnehave, og også i bofællesskab for beboere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Har selv brugererfaring, og er p.t. ansat i psykiatrien i Nord-Jylland. Arbejder også med landsindsatsen EN AF OS, hvor jeg hjælper nogle kommuner med at komme i gang med nogle grujppeforløb, hvor personlig fortælling er hovedessens."Jimmy Pedersen


Cand. Mag. i dansk og historie. Tidligere undervist på HF. I dag ansat i projektstilling ved Socialpædagogisk Center i Rudersdal kommune. Arbejder bl.a. i bofællesskaber med individuelle støtteforløb, hvor livshistoriefortælling ofte er centralt element.